Varför bli vegan?

För det första: Djuren behandlas skitdåligt, även i det bedårade moralparadiset Sverige. Detta vet många inte om, eftersom de flesta djur hålls infångna, inspärrade bakom stora väggar, som vi helt enkelt inte kan se in i. Läs mer på www.djurrattsalliansen.se och www.djurensratt.se. Bregottreklamen är en lögn.

För det andra: De andra djuren kan liksom vi känna smärta och välbefinnande. Djuren finns inte till för att vi människor ska utnyttja, plåga, döda dem. De finns till för sin egen skull. Att en individ har svans, eller inte kan prata människospråk, eller inte bryr sig om människokultur, ger inte en svanslös, människospråkstalande individ med kulturintresse rätt att förtrycka denna.

För det tredje: Köttkonsumtionen orsakar miljöförstörelse. Kväveutsläpp som övergödslar skog och vatten, skogsskövling, metangasutsläpp som bidrar till växthuseffekten och förstör ozonlagret. Dessutom går stora mängder vatten, energi och mark åt för att föda upp djur.

För det fjärde: Människor svälter i 3:e världen, samtidigt som vi föder upp djur för att äta dem. Om grödorna blev människoföda direkt, istället för att gå genom djur som sedan dödas och äts, skulle maten räcka till att mäta fler. Ingen skulle behöva svälta, eftersom det finns mat till alla. Naturligtvis krävs en annan fördelningspolitik också, för att stoppa svälten.

Slutligen behöver vi människodjur inte äta andra djur för att överleva. Vi kan klara oss lika bra, eller bättre, på en allsidig vegansk kost.